راه اندازی و اجرا

شرکت پترودید از ابتدا تا انتهای یک پروژه این اطمینان را به کارفرما می‌دهد که یک راه‌حل بهینه، طراحی اقتصادی و قابل پیاده‌سازی را اجرا نموده و اهداف بهره‌بردار را مرتفع نماید. این موضوع با تاکید ویژه بر موارد زیر صورت می‌گیرد:
کیفیت مطلوب
قیمت تمام شده مناسب
کارایی کافی
عمر مفید متناسب با توان سرمایه‌گذاری مشتری
یکپارچه سازی سیستم های جریان ضعیف در ساختمان های اداری - تجاری
سیستم‌های یکپارچه‌ی مورد استفاده در ساختمان‌های اداری- تجاری
در نصب و راه اندازی و اجرای سامانه های حفاظتی کارشناسان متعددی همکاری دارند که هر یک دارای تخصص مربوطه خود در یکی از زمینه های اشاره شده در بخش انواع سیستم های حفاظت الکترونیک هستند . با تخصص گرایی در بخش نصب و اجرا میتوان کیفیت سیستم های راه اندازی شده را در حد استانداردهای جهانی نگه داشته و به همین دلیل با اعمال عملیات یکپارچه سازی بر روی ان ها یک سامانه هوشمند را تولید و اجرا نمود.