یکپارچه سازی چیست؟

با توجه به مخاطرات زیاد صنایع سنگین و استراتژیک و وجود سیستم های متعدد تشخیص خطا و خطر در این سایت ها کنترل و آنالیز اطلاعات بسیار پیچیده شده است که راه حل بهینه برای این موضوع یکپارچه سازی سیستم های در یک سامانه واحد با قابلیت آنالیز با ورودی دیتاهای متعدد می باشد. یک سیستم امنیتی یکپارچه (ISS) (integrated security system ، همانطور که از نام آن مشخص است ، سیستم های امنیتی را ادغام می کند. در عمل با تفسیرهای مختلف از ارائه دهندگان مختلف روبرو می شویم اما به نظر می رسد تعداد بسیار محدودی دست به یکپارجچه سازی واقعی سیستم ها با بازدهی و راندمان بالا زده اند.
به تعبیر ما ، ISS یک راه حل سفارشی سازی است که بیش از صرفاً ادغام سیستم های امنیتی در یک رابط گرافیکی واحد را شامل می شود. به دلیل پیچیدگی راه حل و دشواری در تعریف و نگهداری سیستم که مسئولیت کاربران را به همراه دارد ، مشتریان اغلب برای مشاهده وضعیت سیستم های امنیتی متصل و کنترل اصلی آنها یک رابط گرافیکی واحد را ترجیح می دهند. این فقط یک ویژگی واحد ISS در مرحله اولیه آن است.
مشتریان غالباً مزایای احتمالی یک سیستم یکپارچه ، مانند ساده کردن فرآیندهای موجود در سازمان را درک نمی کنند.. در طی فرایند اجرای آن ، ISS تعیین می کند که آیا برخی فرایندها کافی هستند یا خیر. ISS نه تنها به اتصال سیستم های امنیتی فیزیکی و ساختمان مانند سیستم های دوربین مدار بسته ، سیستم های کنترل دسترسی ، سیستم های اعلام حریق و اعلام حریق ، سیستم های هشدار متجاوز ، آشکارسازهای ایمنی و غیره نمی پردازد بلکه می تواند برای پاسخ به حوادث نیز تنظیم شود. و برای کمک به اپراتور در شرایط بحرانی و همچنین ارزیابی کیفیت پاسخ توسط اپراتور. بر اساس اقدامات سازمانی اتخاذ شده ، دستورالعمل های مربوط به اپراتورها ، اعلان های مربوط به افراد مسئول و غیره و برای رویدادهای منتخب و خاصی برنامه ریزی شود.
با توجه به اینکه ISS یک راه حل پیچیده است ، باید برای ادغام بیشتر نه تنها با سیستم های مشتری ، بلکه گزینه ای برای ادغام با امنیت IT و بخش منابع انسانی نیز باید وجود داشته باشد. از آنجا که هر مشتری ویژگی های خاص خود و همچنین الزامات امنیتی را دارد ، هر ISS بی نظیر و خاص یک مشتری و سیستم های اوست. هر سازمان با گذشت زمان توسعه می یابد و مقررات داخلی و فناوری ها نیز تغییر می کنند. بنابراین ، ISS باید مطابق با نیازهای فعلی سازمان نیز سازگار شود.
امروزه در جهان یکپارچه سازی به عنوان یک راه حل بسیار قابل اعتماد با راندمان بسیار بالا دیده میشود که میتواند با اعمال قابلیت های هوش مصنوعی بر روی آن به مقدار قابل توجهی کارایی سیستم ها را افزایش و خطا را کاهش داد. همچنین نیاز به سیستم ها و نفرات مازاد که به صورت سنتی دارای هزینه های گزافی هستند را برطرف مینماید. شرکت مهندسی پترودید با داشتن کارشناسان متعدد در بخش های مختلف حفاظت الکترونیک می تواند هر نوع سیستم کاری از طرف کارفرمایان محترم را بررسی نموده و طرح یکپارچه و کاملی بر مبنای زیرساخت های دیجیتال به صورت اختصاصی برای آن سازمان پیاده سازی و اجرا نماید.