مشاوره پروژه

انسان با توجه به فطرت خود (اجتماعی بودن) خواسته ها و پاسخ به نيازها را با همکاري جمعي و همفکري ديگران، تأمين مي نماید، پیدا نمودن پاسخ جهت رفع نیازها همیشه با تبادل فکر و بهره برداري از خرد جمعي حاصل می گردد. از سویی در زمینه حفاظت الکترونیک بدلیل پیچیدگی این مهم و تنوع برند های در دسترس و موجود در بازار های جهانی و سرعت بسیار زیاد رشد تکنولوژی، سازمان ها و سایت های صنعتی جهت مدیریت و تصمیم گیری مناسب در این زمینه عموماٌ دچار سردرگمی می گردند لیکن جهت پیدا نمودن راهکار مناسب نیازمند مشاوره با کارشناسان مرتبط می باشند. لذا ما برآن شدیم تا با استفاده از تکنولوژی های روز و کارشناسان مجرب و متعهد خدمت رسان به سازمان ها و اورگان های دولتی و خصوصی باشیم.

طراحی پروژه

طراحی یک مقوله مهم در انجام یک پروژ می باشد که سبب شفاف سازی و آشکار سازی مشکلات و موانع پیش رو در آن فرایند می گردد. متاستفانه در کشور ما در بیشتر پروژه ها از هزینه نمودن برای این بخش اجتناب می گردد. که خود این امر سبب تحمیل هزینه های ناخواسته در پروژه می گردد که امکان جبران آن برای کارفرمایان دشوار می گردد لذا شرکت مهندسی پترودید با توجه ویژه نسبت به موضوع طراحی سعی برآن دارد تا قبل از شروع عملیات اجرایی تمامی نیاز های متقاضی را مورد بررسی و امکان سنجی و محاسبه علمی قرار داده و نهایتاٌ با توجه محصولات موجود در بازار که برآورده کننده ی کامل نیاز ها می باشد پروژه های پیشرفته و به روزی را طراحی نماید.

نظارت بر پروژه

بعداز مراحل ابتدایی پروژه مانند نیاز سنجی، امکان سنجی، طراحی، برگزاری فرایند مناقصه و مشخص شدن پیمانکار پروژه، فرایند اجرایی پروژه شروع می گردد که نیازمند تجربه و دانش مدیریتی خاص می باشد. نظارت پروژه توسط کارشناسان این شرکت با توجه به طراحی های انجام گرفته و وجود مستندات پروژه امکان پذیر بوده که از این طریق نظارت بر عملکرد پیمانکار پروژه و کنترل بخش های مختلف اجرا ممکن می گردد.